קנה את כל הקטגוריות
דף הביתמרכז עזרה

תנאי שימוש

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שתמשיך

ברוכים הבאים ל www.geekbuying.com! תנאי שימוש אלה מתארים את התנאים וההגבלות החלים על הגישה והשימוש באתר www.geekbuying.com. הצהרה זו היא הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך כמשתמש (ים) של האתר (המכונה "אתה", "חבר", "לקוח" או "משתמש" להלן) וכן www.geekbuying.com (להלן "אנחנו", "שלנו", "אותנו" או "Geekbuying", "האתר" להלן), אנא קרא את התנאים וההגבלות בקפידה לפני הזמנת כל המוצרים מהאתר שלנו.

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לפירושם בהתאם לחוקי ליטא. כל המחלוקות הנובעות מהתנאים וההגבלות הללו או ביחס אליהן יוגשו לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בליטא להתדיינות.

הסכם המשתמש

על ידי גישה, גלישה או שימוש באתר זה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש של האתר, לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, תוך הסכמה לכך שאתה אחראי לציית לכל החוקים המקומיים הרלוונטיים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש באתר זה או לגשת אליו. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים הרלוונטיים.

המוצרים והשירותים שלנו ממוקדות בעיקר למבוגרים. אם אתה קטין, עליך להצטייד שאתה מבקר באתר בפיקוח הורה או אפוטרופוס חוקי.

1. תנאי ההסכם

1.1 כתנאי לגישה שלך לאתר או לשירותים שלך והשימוש בהם, אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים בעת השימוש באתר או בשירותים.

1.2 אתה מסכים להשתמש באתר או בשירותים אך ורק למטרות פרטיות ופנימיות. אתה מסכים (א) לא להעתיק, לשכפל, להוריד, לפרסם מחדש, למכור, להפיץ או למכור כל שירות או כל מידע, טקסט, תמונות, גרפיקה, קטעי וידאו, קול, ספריות, קבצים, מסדי נתונים או רישומים, וכו ' ("תוכן האתר"), וכן (ב) לא תעתיק, תשכפל, תוריד, תעבד, תשתמש או תשתמש בכל דרך אחרת בכל תוכן האתר למטרות הפעלה של עסק המתחרה עם Geekbuying, או ניצול מסחרי אחר תוכן האתר. אחזור שיטתי של תוכן האתר מהאתר ליצור או לאסוף, במישרין או בעקיפין, אוסף, אוסף, מסד נתונים או ספרייה (בין אם באמצעות רובוטים, עכבישים, מכשירים אוטומטיים או תהליכים ידניים) ללא אישור בכתב מאת Geekbuying אסורה. השימוש בכל תוכן או חומר באתר לכל מטרה שאינה מותרת במפורש בתנאים אסורה.

1.3 עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של Geekbuying, אשר קובעת את ההגנה וההשמה של מידע אישי על משתמשים הנמצאים ברשות Geekbuying והשותפים שלנו. אתה מסכים לשימוש במידע האישי אודותיך בהתאם ל מדיניות פרטיות.

1.4 Geekbuying עשוי לאפשר למשתמשים לגשת לתוכן, למוצרים או לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים באמצעות היפר-קישורים (בצורה של קישור מילים, באנרים, ערוצים או אחרים), API או אחר לאתר אינטרנט של צד שלישי זה. אתה מזהיר לקרוא באתר זה תנאים והגבלות ו / או מדיניות פרטיות לפני השימוש באתר. הנך מאשר כי ל- Geekbuying אין שליטה באתר האינטרנט של צדדים שלישיים אלה, אינו מפקח על אתר אינטרנט זה, ולא יהיה אחראי או אחראי לאף אחד עבור אתר אינטרנט זה, או כל תוכן, מוצרים או שירותים הזמינים באתר אינטרנט זה.

1.5 אתה מסכים לא לבצע כל פעולה כדי לערער את שלמות מערכות המחשב או הרשתות של Geekbuying ו / או כל משתמש אחר ולא לקבל גישה לא מורשית למערכות או רשתות מחשבים כאלה.

1.6 אתה מסכים לא לבצע כל פעולה שעשויה לערער את שלמות מערכת המשוב של Geekbuying, כגון השארת משוב חיובי לעצמך באמצעות תעודות זהות משניות או באמצעות צדדים שלישיים או על ידי השארת משוב שלילי לא מהימן עבור משתמש אחר.

2. אחריות המשתמש

2.1 המשתמש חייב להיות רשום באתר כדי להשתמש בשירותים מסוימים. למעט אישור של geekbuying, משתמש אחד רשאי לרשום רק חשבון משתמש אחד באתר. Geekbuying רשאי לבטל או להפסיק את החשבון של המשתמש אם Geekbuying יש סיבות לחשוד כי המשתמש רשום בו זמנית או בשליטת שני חשבונות משתמש או יותר. יתר על כן, Geekbuying רשאי לדחות את בקשת המשתמש לרישום מכל סיבה שהיא.

2.2 עם ההרשמה באתר, Geekbuying תקצה חשבון ולהנפיק מזהה משתמש וסיסמה (האחרון ייבחר על ידי משתמש רשום במהלך ההרשמה) לכל משתמש רשום. לחשבון עשוי להיות חשבון דוא"ל מבוסס אינטרנט עם שטח אחסון מוגבל עבור המשתמש לשלוח או לקבל הודעות דוא"ל. כאשר אתה הופך משתמש Geekbuying, אתה מסכים לאשר Geekbuying לאחסן ולהשתמש במידע שלך בהתאם מדיניות הפרטיות .

2.3 קבוצה של זיהוי משתמש וסיסמה ייחודית לחשבון יחיד. כל משתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לשמירה על הסודיות והאבטחה של זיהוי המשתמש והסיסמה שלך ועל כל הפעילויות שמתרחשות בחשבונך. אף משתמש לא יכול לשתף, להקצות או להתיר את השימוש בחשבון המשתמש, במזהה או בסיסמה של אדם אחר מחוץ לישות העסקית של המשתמש. המשתמש מסכים להודיע ​​ל- Geekbuying מיד אם אתה מודע לכל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונך או כל הפרה אחרת של אבטחת חשבונך.

2.4 המשתמש מסכים שכל הפעילויות המתרחשות בחשבונך (כולל, ללא הגבלה, פרסום פרטי חברה או מוצר, לחיצה על כל הסכם או כללים נוספים, הרשמה או ביצוע תשלום עבור שירותים כלשהם, שליחת הודעות דוא"ל באמצעות חשבון הדוא"ל) ייחשב כאילו אושר על ידי המשתמש.

2.5 המשתמש מאשר כי שיתוף החשבון שלך עם אנשים אחרים, או מתן אפשרות למשתמשים מרובים להשתמש בחשבון שלך (ביחד, "שימוש מרובה"), עלול לגרום נזק בלתי הפיך Geekbuying או משתמשים אחרים של האתר. המשתמש ישפה את Geekbuying, החברות המסונפות לנו, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והנציגים שלנו כנגד כל אובדן או נזק (כולל אך לא מוגבל לאובדן רווחים) שנגרם כתוצאה מהשימוש הרב בחשבונך. כמו כן, המשתמש מסכים כי במקרה של שימוש מרובה בחשבונך או כשלונו של המשתמש בשמירה על אבטחת חשבונך, חברת Geekbuying לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מהפרה כזו ויהיה רשאי להשהות או לסיים את חשבון המשתמש ללא אחריות למשתמש.

2.6 משתמש מתחייב כי המידע שסיפקת בעת רישום חשבון Geekbuying שלך הוא מדויק, אמיתי, חוקי, תקף והוא שייך אך ורק לך. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לדיוק של נתונים שהם מספקים ל- Geekbuying, ו- Geekbuying לא יישא באחריות ולא יציע כל פיצוי בגין מקרים שגויים.

2.7 למשתמש תהיה אפשרות לבטל את ההזמנה רק לפני ביצוע המשלוח על ידי פנייה למרכז התמיכה שלנו. ו Geekbuying שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה עבור אסטרטגיית פעולה עם הודעה מוקדמת לחשבון משתמש. עם זאת, לאחר שליחת ההזמנה, לא ניתן לבטל את ההזמנה, לשנותה או להחזירה. עם קבלת החבילה, שלנו מדיניות החזרה נכנס לתוקף.

2.8 המשתמש יכובד לקבל את האפשרות להירשם כמנוי או לבטל מנוי עלון בעת ​​ההרשמה.

2.9 המשתמש מבין ומסכים כי Geekbuying תהיה הזכות להפסיק באופן זמני או חלקי את השירותים בכל עת בהתאם לצרכים העסקיים שלה (כולל אך לא רק במקרים כמו להפר את התנאים וההגבלות של Geekbuying, לא מקובל ו תגובות בלתי סבירות או התנהגויות כלפי Geekbuying של המותג התמונה).

2.10 אם יש לך חששות או תלונות בנוגע לשירות שלנו, אנא שלח לנו דוא"ל ישירות בכתובת צור קשר. כמו כן יש לך את הזכות להגיש תלונה על authotities הרשמי. היינו, לעומת זאת, מעריכים את ההזדמנות להתמודד עם החששות שלך לפני שתתקרב צד שלישי, אז אנא פנה אלינו במקרה הראשון.

3. תנאי קבלה של הזמנה

3.1 שים לב שייתכנו הזמנות מסוימות שאיננו יכולים לקבל, ועלינו לבטל. Geekbuying שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל כל צו מכל סיבה שהיא. מצבים מסוימים שעלולים לגרום לביטול ההזמנה כוללים מגבלות על כמויות זמינות לרכישה, אי דיוקים או שגיאות במוצר או בתמחור, או בעיות שזוהו על ידי מחלקת הימנעות האשראי וההונאה שלנו. אנו עשויים גם לדרוש אימותים נוספים או מידע לפני קבלת כל הזמנה. ניצור איתך קשר אם כל ההזמנה שלך או חלק ממנה בוטלה או אם נדרש מידע נוסף כדי לקבל את ההזמנה שלך.
בהתחשב בפופולריות ו / או באילוצים של אספקת חלק מהמוצרים שלנו, Geekbuying עשוי להגביל את מספר המוצרים הזמינים לרכישה. Geekbuying שומרת לעצמה את הזכות לשנות כמויות זמינות לרכישה בכל עת, גם לאחר ביצוע הזמנה.

3.2 כאשר אתה מבצע רכישה, אתה מסכים כי הסיכון של העברות ההפסד מ Geekbuying לך מרגע שאנו מספקים את ההזמנה שלך למוביל.
אתה תישא בכל ההתחייבויות והסיכונים הקשורים במהלך העברת הצד השלישי של ההזמנה שלך.

3.3 לתשלום ההזמנה, למשלוח ולמשלוח, המשתמשים צריכים להסכים לתנאים המפורטים ב מטענים ושילם.

3.4 לקבלת אחריות וחזרה, המשתמשים צריכים להסכים עם התנאים ב מדיניות החזרה.

4. תנאי שימוש

4.1 רישיון שימוש
הרשאה מוענק באופן זמני להוריד עותק אחד של חומרים (מידע או תוכנה) מתוך אתר geekbuying.com עבור צפייה אישית & לא מסחרי בלבד. זהו הענקת רשיון, לא העברת בעלות ובכפוף לרישיון זה אינך יכול לשנות או להעתיק חומרים, להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית (מסחרית או לא מסחרית) בניסיון לבצע הידור לאחור או לבצע הנדסה לאחור כל תוכנה הכלולה באתר geekbuying.com, להסיר כל זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים, או להעביר את החומרים לאדם אחר או "מראה" את החומרים על כל שרת אחר. רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם תפר כל אחת מהגבלות אלה וייתכן שתסתיים על ידי geekbuying.com בכל עת. עם סיום הצפייה בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להרוס את כל החומרים שהורדת ברשותך בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

כתב ויתור 4.2
החומרים באתר geekbuying.com מסופקים "כמות שהם". Geekbuying.com אינה מעניקה אחריות, מפורשת או משתמעת, ובכך מתנערת מכל אחריות אחרת, לרבות אך לא רק, אחריות או תנאים משתמעים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה של זכויות קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כן, geekbuying.com אינה מתחייבת או מצהירה על דיוק, תוצאות אפשריות או אמינות השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלה או בכל דרך אחרת הקשורה לחומרים אלה או לכל אתר אחר המקושר לאתר זה.

מגבלות 4.3
בשום מקרה לא תהיה חברת Geekbuying.com או ספקיה אחראים לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווחים, או עקב הפרעה עסקית), הנובעים מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש בחומרים בחנונים. com, גם אם geekbuying.com או נציג geekbuying.com מורשה קיבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. מאחר שחלק מסמכויות השיפוט אינן מתירות מגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלה לא יחולו עליך.

4.4 תיקונים & שגיאות
החומרים המופיעים באתר geekbuying.com יכולים לכלול שגיאות טכניות, טיפוגרפיות או צילומיות. ו, geekbuying.com אינה מתחייבת כי כל החומרים באתר האינטרנט שלה הם מדויקים, מלאים, או הנוכחי. כמו כן, geekbuying.com עשוי לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. יתר על כן, geekbuying.com אינה מתחייבת לעדכן את החומרים.

4.5 קישורים
האתר geekbuying.com לא סקר את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינו אחראי לתכנים של אתר מקושר כזה. הכללתם של קישורים כאלה אינה מעידה על תמיכה של geekbuying.com של האתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש.

4.6 תנאי השימוש באתר
האתר geekbuying.com רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באמצעות אתר זה אתה מסכים להיות מחויב על ידי הגירסה הנוכחית של התנאים וההגבלות האלה של שימוש.

על Geekbuying

אנו ב- Geekbuying עוסקים בהפיכת חיי הלקוחות שלנו לנוחים וחכמים יותר. יש לנו מבחר עצום של מוצרים ומציעים מחירים ללא תחרות. אם אתם מחפשים את המוצר האחרון והגדול ביותר בקטגוריות כמו בית חכם וגאדג'טים חיצוניים, Geekbuying הוא המקום בו אתם צריכים להיות!

Geekbuying הוא מרכז הקניות האולטימטיבי למהדורות חדשות המכסות מוצרי בית חכמים כמו שואבי אבק, ציוד כושר כמו הליכונים, רהיטי בית ומשרד מהשורה הראשונה, פריטי חוץ הכוללים אופניים אלקטרוניים, קטנועים ומוצרי צריכה אחרים כמו ארגזי טלוויזיה, צעצועי RC. וכל כך הרבה יותר! קנה את המותגים והמוצרים האהובים עליך עוד היום!

זכויות יוצרים © 2012-2021 GeekBuying.com. כל הזכויות שמורות.